Kvægstalde

Byggeår Bygherre Type
2009-10 Bjarne Vestergård Hansen, Algade 73,          6971 Spjald Kostald
2010 Martin Kjær Kristensen, Østerbyvej 12,        6980 Tim Tilbygn. kostald
2009 Henk Noeverman, Stadilvej 10, 6980 Tim Malkecenter og udvidelse af kostald mv.
2009 William Van Leunen, Kytterupvej 20,          6990 Ulfborg Ombygning af svinestald til ungdyrsstald
2009 Jan Mogensen, Ladegårdsvej 1, 6920 Videbæk Malkecenter
2009 Peter Just, Skærbækvej 8, Linde, 7600 Struer Kostald
2009 Jens Erik Damtoft, Struervej 1, 7830 Vinderup Udvidelse kostald
2008-09 Nikolay Nielsen, Gudumlundvej 10,              7620 Lemvig Udvidelse kostald, malkecenter, gyllebeholdere og plansiloer
2008 I/S Blæsbjerg, Blæsbjergvej 4-6,                      7500 Holstebro Kostald og plansiloer
2008 Henrik K. Kristensen, Møborgkirkevej 53,    7660 Bækmarksbro Foderlade
2008 Esper Agger, Ellemosevej 2, Hygum,             7620 Lemvig Kostald, goldko-stald, kalvestald, servicebygning, plansilo og gyllebeholdere
2008 Morten Agger, Ellemosevej 6, Hygum, 7620 Lemvig Ko- og ungdyrsstald
2008 Claus Pedersen, Møgelvangvej 10, 7830 Vinderup Kostald
2008 Lars Danielsen, Lindholmvej 5, 6980 Tim Udvidelse kostald, silohus og plansiloer
2008 Per Futtrup, Nissumvej 80, Nørre Nissum,    7620 Lemvig Robotrum,  tilbygning
2008 Kristoffer Kappel, Bjerregårdsvej 5, Heltborg, 7760 Hurup Om- og tilbygning ungdyrsstald
2007-08 Henrik K. Kristensen, Møborgkirkevej 53,     7660 Bækmarksbro Malkecenter
2007-08 Gunner V. Jørgensen, Skorkærvej 16,             6990 Ulfborg Kostald
2007 Peter Nørby, Børringvej 15, 7620 Lemvig Kostald, plansilo og gyllebeholder
2007 Jørgen Kjær Jensen, Vester Bardevej 3,          6920 Videbæk Kostald
2007 Peter Just, Skærbækvej 8, Linde, 7600 Struer Malkecenter
2007 Henrik K. Kristensen, Møborgkirkevej 53,      7660 Bækmarksbro Gylletank
2003-04 Lars Danielsen, Lindholmvej 5, 6980 Tim Kostald og malkecenter
2002 Jan Sejbjerg, Burvej 41, 7570 Vemb Kostald
1998 Henrik K. Kristensen, Møborgkirkevej 53,     7660 Bækmarksbro Kostald