Søren V. Jensen A/S
Jupitervej 8, Rom
7620 Lemvig
Tlf: 97 89 30 45

 

Navn: Title: Mobil: Mail:
Søren V. Jensen Medejer og stifter, økonomichef, ansvarlig for jord, beton- og murer afd. 2343 1716 soren@svj-as.dk
Tom Broeng Medejer, bygningskonstruktør, ansvarlig for projektering, tilbud, salg mv. 3034 6669 tom@svj-as.dk
Johannes Pedersen Medejer, tømrer, ansvarlig for tømrerafd., tilbud, salg mv. Energikonsulent 2049 2363 johannes@svj-as.dk
Dorthe Kjær Administration og løn 2324 2363 bogholder@svj-as.dk
Danny Thorsen Medejer, struktør og formand 2779 2162 danny@svj-as.dk
Ole Thing Kloakmester, formand, jord- og betonarbejder 2125 7794 othing@mail.dk
Bjørn Kaalund Freelancer: murer, kloakmester og formand 2323 8762 bjorn@svj-as.dk

Søren V. Jensen A/S
Jupitervej 8, Rom
7620 Lemvig
Tlf: 97 89 30 45

Søren V. Jensen
2343 1716
soren@svj-as.dk

Tom Broeng
3034 6669
tom@svj-as.dk

Johannes Pedersen
2049 2363
johannes@svj-as.dk

Dorthe Kjær
2324 2363
bogholder@svj-as.dk

Danny Thorsen
2779 2162
danny@svj-as.dk

Ole Thing
2125 7794
othing@mail.dk

Bjørn Kaalund
2323 8762
bjorn@svj-as.dk